Beurs!! Algemene richtlijnen!!

Dit forum staat open voor al wat met onze activiteiten te maken heeft. Zowel de eigen initiatieven alsook onze externe deelnames aan andere evenementen. Hier kan je zowel met een evaluatie terecht, als met vragen over de komende events. Ook zal er op dit forum regelmatig de vraag naar medewerkers gesteld worden.
Gebruikersavatar
Margiet
Moderator / Donateur
Moderator / Donateur
Berichten: 12957
Lid geworden op: wo jan 18, 2006 11:08 pm
Taak: Opvang- & eventverantwoordelijke

Beurs!! Algemene richtlijnen!!

Berichtdoor Margiet » vr okt 08, 2010 4:40 am

De volgende Algemene richtlijnen ontstonden in 2008 om elke beurs zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. Hans stelde ze toen samen, rekening houdend met strubbelingen, vragen en discussies die we tot dan kenden. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en hebben we weer andere "toestandjes" leren kennen op beurzen en speelnamiddagen, dus hier en daar zijn de Algemene richtlijnen wat uitgebreid. ;)

Algemene richtlijnen


Er wordt een standverantwoordelijke (Margiet) aangeduid. Deze zet zich in door de regels hieronder op te laten volgen en ziet toe op een goed verloop van de beurs en de orde in en rond onze stand.

Op de gehele stand worden GEEN andere dieren dan fretten toegelaten. Héél wat medewerkers zouden graag hun trouwe viervoeters meebrengen, maar dat zou betekenen dat we op de stand meer dan 10 honden zouden hebben. We hopen op uw begrip.

Er zal een plan uithangen waarop de volledige indeling voorzien wordt van de stand. Deze dient gerespecteerd te worden.

Op de stand zal ook een dagorde hangen waarbij iedereen een taak zal toegewezen krijgen. Hierbij respecteren we zo veel mogelijk de wensen van alle medewerkers. Er wordt sowieso vrije tijd voorzien en iedereen krijgt de kans om rustig te eten/drinken. Iedereen dient zich aan dit schema te houden, anders wordt het chaos of zijn we op bepaalde momenten onderbemand.

Op de volledige stand wordt orde en netheid verwacht van iedereen. Alles heeft zijn plaats. Zo wordt het voor elke medewerker leuker.

Mensen die vreemd zijn aan de verenigingen mogen enkel na uitdrukkelijke toelating van het bestuur op de stand.

De stand wordt opgedeeld in volgende delen:
•Shop + Info-stand (Margiet) en EHB(F)O (Dorinda))
•Geluid en techniek (Tom)
•Keuken (Davy)
•Frettenhoek + Instap naar speeltuin (Niels met hulp van Steven)

Eten en/of drinken is enkel toegelaten in het afgeschermde keukengedeelte van de stand.

Al het materiaal van DFA vzw dient steeds met omzichtigheid behandeld te worden.

Keuken

In de keuken zal een verwarmingselement staan. Er mag onder geen enkel beding iets op, voor of achter geplaatst worden.

In de keuken kan eten & drinken aangekocht worden bij de keukenverantwoordelijke (Davy). Elke dag zal iets anders te verkrijgen zijn (soep, hot dogs,...) tegen zeer democratische prijzen.

Persoonlijke zaken zoals handtassen, netzakken, verzorgingsmateriaal voor de fretten of enig ander materiaal wordt ordelijk geplaatst op de daarvoor bedoelde plaats.

Voor de jassen en truien zal een kapstokgedeelte voorzien worden. Gelieve dan ook geen jassen en truien over de stoelen te hangen.

Vuil dient DIRECT in de daarvoor voorziene vuilbak gedumpt te worden. Indien deze vol zit, wordt deze DIRECT vervangen. Niet in eender welke zak gepropt en tegen de vloer gesmeten.
De keukenverantwoordelijke is tevens verantwoordelijk voor de geldkassa van de keuken.

De shop en info-stand

De Standverantwoordelijke (Margiet) is verantwoordelijk voor de orde en netheid in de shop en info. Er zal meerdere keren per dag gecontroleerd worden of de stand, shop en info steeds overzichtelijk, ordelijk en compleet is.

De standverantwoordelijke is tevens verantwoordelijk voor de geldkassa van de shop en info.

Enkel de shopmedewerkers, het bestuur en standverantwoordelijke mogen in de geldkassa.

Verkochte artikels dienen steeds genoteerd op het verkoopsblad. Hierbij moet de juiste omschrijving, aantal stuks, kostprijs en verkoper vermeld worden.

Wanneer een artikel niet meer voorradig is, of wanneer een bezoeker iets vraagt wat niet aanwezig is in de shop, dient dit vermeld te worden in het verkoopsdagboek. Deze vermelding dient een datum, omschrijving en de naam van de verkoper te bevatten.

Op het einde van de beursdag dient de kas opnieuw geteld en gedagtekend door de standverantwoordelijke en 1 bestuurslid. Het verschil tussen het startgeld en het eindtotaal dient in een gesloten enveloppe samen met het verkoopsblad afgegeven worden aan de penningmeester of bij afwezigheid een ander bestuurslid.

Het verkoopsblad voor de volgende beursdag wordt reeds klaargemaakt door de standverantwoordelijke.

In de shop zal eveneens een verwarmingselement staan. Er mag onder geen enkel beding iets op, voor of achter geplaatst worden.

Bij het einde van een beursdag wordt de stand aangevuld en afgedekt, klaar voor de volgende dag.

De tent wordt 's avonds volledig afgesloten.


Richtlijnen voor de stand

De Frettenrustplaats :

Hier heeft de Speeltuinverantwoordelijke (Niels, met hulp van Steven) de verantwoordelijkheid en wordt er meerdere malen per dag gekeken of alles in orde is.

Alle carriers worden op voorhand gecheckt door de Speeltuinverantwoordelijke en op diens aanwijzingen eventueel aangepast. Dit om ontsnappingen te voorkomen.

Elke carrier bevat een aanvaardbaar aantal fretten. Indien dit niet zo is, zal er gevraagd worden om de fretjes te herverdelen. Er zullen enkele reserve-carriers aanwezig zijn. Deze dienen op het einde van het gebruik netjes teruggegeven worden.

Alle carriers dienen de naam + telnr v/d eigenaar te dragen. Dit uit voorzorg. Hiervoor zal een Dymo-labeler aanwezig zijn.

De carriers en kooien dienen in de daarvoor voorziene zone stabiel geplaatst te worden en zo profijtig mogelijk gestapeld te worden. In deze ruimte worden geen handtassen toegelaten, noch zakken of tassen met frettenmateriaal.

De carriers en kooien dienen ten allen tijde gesloten te zijn. Ook al zitten er geen fretten in. Een open carrier betekent € 1,- steun aan DFA vzw.

Elke carrier dient een met zuiver water gevulde drinkfles en een gevuld eetbakje te bevatten. Fretten moeten de mogelijkheid hebben om op een zuivere plaats te slapen. Dit laatste kan bv door middel van een hangmat.

In de frettenhoek dient iedereen rustig en stil te zijn, teneinde de druk en stress niet groter te maken dan nodig.

Uniform

Verantwoordelijke hiervoor is de standverantwoordelijke (Margiet).
Elke medewerker is verplicht om een zwart “Crew” T-shirt te dragen tijdens zijn/haar dienstaanwezigheid op de stand. Voor elk T-shirt wordt een borg gevraagd van € 5,-. Op het einde van de dag dient iedereen het T-shirt terug te bezorgen aan de Shopverantwoordelijke. De € 5,- wordt dan teruggegeven. Wie zijn/haar T-shirt meeneemt en dus later teruggeeft, krijgt maar € 2,- terug. We weten dat dit geen populaire voorwaarde is, maar anders heeft onze vereniging binnenkort geen T-shirts meer.

Richtlijnen voor de medewerkers speeltuin.

1. Er is één Speeltuinverantwoordelijke (Niels). Deze bekommert zich over de speeltuin, de deelnemende fretjes voor de frettenrace en de rustruimte voor de fretjes (met hulp van Steven). In geval van twijfel of problemen met de hiernavolgende regels, dient men zich te richten tot deze persoon (Niels). Indien er met deze persoon een meningsverschil is, wordt er een bestuurslid geconsulteerd.

2. Enkel de medewerkers en de Speeltuinverantwoordelijke zijn toegelaten in de speeltuin, uitgezonderd de bezoekers die onder begeleiding in de speeltuin komen en eventueel pers (ook onder begeleiding).

3. In de speeltuin wordt niet gerookt.

4. In de speeltuin wordt niet gegeten of gedronken.

5. Er wordt geen eten of drinken in de speeltuin gegeven aan de aanwezige fretten, tenzij via de aanwezige drinkraketten.

6. Bezoekers mogen zelf geen fretten in de speeltuin zetten of uit de speeltuin halen. Dit gebeurt steeds via een medewerkers in de speeltuin. Dit geldt ook voor medewerkers buiten de speeltuin (voorbeeldfunctie !! als bezoekers dit zien, denken ze dat zij dat ook mogen).

7. Fretten mogen pas na controle van de dierenartsboekjes (boekjes worden gecontroleerd door Niels) in de speeltuin geplaatst worden. Indien twijfel, een bestuurslid erbij vragen.

8. De medewerkers van de speeltuin dienen de aangereikte fretten voor de speeltuin steeds te controleren op de punten vermeld in regel 10, 11 en 12, vooraleer deze in de speeltuin te plaatsen.

9. Alle fretten dienen een harnas of halsbandje te dragen. Er wordt nadrukkelijk gevraagd om alle fretten te voorzien van een identiteitslabel waar naam en telefoonnr van de eigenaar op staan. Een groen voor de brave fretjes, een geel voor de deugnieten. De vereniging heeft hiervoor een labelmachine ter beschikking.

10. Volgende fretten worden niet toegelaten in de speeltuin;
•Fretjes jonger dan 3 maanden.
•Niet-gecastreerde rammetjes met een uitgesproken hormonale werking.
•Zwangere moertjes.
•Fretjes die zichtbaar ziek zijn (verzwakt).
•Fretten met zichtbare waterige ogen en/of snotneus.
•Fretten met vlooien of teken.
•Fretten met zichtbare open wonden.
•Fretten waarvan de anaalklieren werden verwijderd (tenzij omwille van medische reden).
•Fretten zonder identiteitslabel.
•Fretten zonder harnas.

11. Fretten waarvan de uitwerpselen fel groen* zien, of waarin bloed wordt gevonden, dienen de speeltuin zo snel mogelijk te verlaten.*(in dit geval dient de medewerker eerst aan de eigenaar te vragen wat de fret gegeten heeft, ivm plantaardige voeding).

12. Indien het de eerste keer is dat een fretje in de speeltuin komt, dient er een medewerker mee te wandelen met het fretje, tot duidelijk wordt of het fretje in kwestie zich aanpast en zonder angst in de speeltuin kan rondlopen.

13. Vechtende fretten worden zo snel mogelijk uit elkaar genomen en minstens 10 meter uit elkaar geplaatst. Dit wordt eventueel één maal herhaald. Indien een bepaalde fret drie maal vecht, wordt de eigenaar via de Speeltuinverantwoordelijke tot aan de speeltuin gevraagd en wordt het fretje uit de speeltuin genomen. Dit ten belope van minstens één uur.

14. Fretten worden enkel met de hand genomen en op de geijkte manier, niet geslaan en niet met de voeten uiteen gedreven. Zodra de Speeltuinverantwoordelijke merkt dat een medewerker op een foutieve manier de fretten straft, wordt de medewerker in kwestie gevraagd de speeltuin te verlaten.

15. Zichtbaar angstige of vermoeide fretten worden zo snel mogelijk uit de speeltuin gehaald om te rusten in hun carrier.

16. Dezelfde regel telt voor fretten die duidelijk aangeven uit de speeltuin te willen.

17. Op de leuning van de speeltuin wordt niet geleund. Aan alle medewerkers wordt gevraagd om de mensen hierop vriendelijk doch dringend attent te maken.

18. Fretten worden steeds met de achterhand aangeboden om te laten strelen, geef nooit een fret uit handen en zorg dat de tandjes van onze fretten wegblijven van gezicht en handen van de bezoekers.

19. Indien een medewerker of bezoeker verwond wordt, moet deze direct naar de infostand gaan ter verzorging. Als een fret gewond wordt, dient een medewerker de fret naar de standverantwoordelijke (Margiet) of de EHB(F)O-verantwoordelijke (Dorinda) te brengen voor onmiddellijke verzorging. Indien nodig, wordt zo snel mogelijk verdere medische verzorging voor mens of fret voorzien.

20. Uitwerpselen dienen zo snel mogelijk (zéér belangrijk) verwijderd te worden met de poepschep. Indien nodig (op DH bestaat de speeltuin vnl uit gras) zijn er spuitbusjes aanwezig met verdunde Dettol.

21. De poepschepjes dienen na elk gebruik terug in het emmertje met Dettol gezet te worden.

22. Waar mogelijk dient men elk uur met een in water + Dettol gedrenkte dweil door de speeltuin te gaan, tenzij de ondergrond uit niet afwasbare materialen bestaat. Deze regel vervalt indien de ondergrond van de speeltuin deze maatregel niet toelaat.

23. Wanneer een medewerker zijn positie verlaat, moet hij/zij de verantwoordelijke v/d speeltuin verwittigen, zodat deze in de vervanging kan voorzien.

24. De verantwoordelijke v/d speeltuin mag de speeltuin enkel verlaten als hij voorziet in zijn vervanging door één van de bestuursleden.

25. Klachten van bezoekers worden enkel in bijzijn van de Speeltuinverantwoordelijke (Niels) behandeld. Ga zelf de discussie niet aan. De bezoekers worden hierbij zo snel mogelijk afgezonderd van het algemene publiek. In tweede instantie, moesten de problemen aanhouden, wordt er iemand van het bestuur bijgehaald.

26. Blijf steeds vriendelijk en beleefd en verlaag je nooit tot schelden of erger.

27. Medewerkers mogen gerust met de bezoekers praten, maar mogen nooit het toezicht op de speeltuin verzuimen. Daarom wordt er gevraagd om nooit met de rug naar de speeltuin te gaan staan.

28. Natuurlijk is spelen en fikfakken met onze fretten toegelaten. Wees echter ook kordaat en straf je deugnieten als ze bijten. Straf steeds binnen proportie. Leg eventueel verontwaardigde bezoekers duidelijk uit waarom je zo handelt.

29. Laat echter het langdurig goede raad geven over aan de infostand. Bij concrete vragen stuur je dus best de mensen door naar de infostand.

30. Wees steeds vriendelijk en zorg ervoor dat je een waardige en leuke schakel bent tussen de bezoekers en de vereniging.

31. Wees tolerant en loyaal tegenover je mede-Fretten-Arkers en toon respect door alle richtlijnen zo goed mogelijk te volgen. Het zal ertoe bijdragen dat het voor iedereen een toffe en aangename Beurs wordt.


De fretten zelf...

Ik zou willen vragen om geen fretten mee te nemen die niet op hun gemak zijn in de speeltuin. Fretten die bij het minste piepen naar andere fretten, die elke andere fret aanvallen,... hebben daar niets aan, hebben zelf last van stress en bezorgen andere fretjes die het wel leuk vinden ook geen leuke tijd.

Ook wil ik vragen om er rekening mee te houden dat fretten enkel (als het nodig is) gestraft mogen worden op een door DFA aangeraden manier. Dat wil zeggen : bij het nekvel nemen, een “foei”, een lichte tik tegen de zijkant van de snuit, een blaas in het gezicht. Als je het hier niet mee eens bent (omdat je dit geen toffe manier vindt van straffen, omdat je zelf een eigenzinnige methode hebt, omdat je vindt dat je fret een angstbijter is en het zo nog erger wordt,...) zou ik ook willen vragen je fret niet mee te nemen. Het is niet makkelijk voor elke persoon in de speeltuin te weten welke fret op welke manier gestraft moet worden (we kunnen moeilijk een A4 blad met richtlijnen voor je fret op z'n rug kleven). Ook voor bezoekers komt het raar over als een fret die echt doorgebeten heeft met een vriendelijke knuffel terug gezet wordt...

Als je fret de liefste fret ter wereld is moet je hier natuurlijk niet voor vrezen

THE END, voorlopig :D
Afbeelding

Terug naar “Activiteiten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast