Andere aandoeningen

Plasmocytose

Plasmocytose is geen ziekte of aandoening, maar een benaming voor een teveel aan plasmacellen in het bloed. Plasmacellen horen tot de groep "witte bloedcellen" en zijn dus mede verantwoordelijk voor het immuumsysteem. Het bloed bestaat uit witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes. Bloedplaatjes helpen bij het stollen van het bloed. Witte bloedcellen vallen bacterien, virussen en andere lichaamsvreemde stoffen aan en zorgen dus voor het immuumsysteem. Rode bloedcellen staan in voor het transport van zuurstof.

Aleutian disease

Volgens sommige bronnen zou 60% van de frettenpopulatie reeds in contact gekomen zijn met het parvovirus dat verantwoordelijk is voor deze aandoening. Dit contact kan men aantonen door middel van een test. De test spoort de antilichamen op die het lichaam tegen het ADvirus aanmaakt. Dit wil echter niet zeggen dat al de seropositief bevonden fretten de ziekte daadwerkelijk ontwikkelen. Van die 60% wordt slechts een te verwaarlozen percentage (minder dan 1 %) werkelijk ziek.

Voor deze dieren is nog geen therapie gevonden. Men kan wel de symptomen bestrijden. Uiteindelijk zal het dier sterven. De symptomen van deze aandoening zijn niet specifiek en kunnen bij tal van aandoeningen voorkomen. Aleutian disease wordt vastgesteld door uitsluiting van alle andere mogelijke aandoeningen en dan nog niet met 100% zekerheid. In geval van ADV kan je best zo snel mogelijk het dier isoleren.

ECE

ECE oftewel Epizo÷tische Cattharale Enteritis. Een coronavirus.

Morbiditeit 98 tot 100 % (besmettingsgevaar) Mortaliteit 0 tot 2 % (sterftecijfer) (enkel reeds zieke of oude fretten) Symptomen: groene tot oranje slijmerige diarree, soms met korrels (vogelzaadachtig), en dit gedurende twee tot vier dagen, waterig braken, anorexie en afwezig gedrag.

De groene diarree kan in een later stadium van de ziekte verlopen in bloederige diarree. Dit ten gevolge van aantasting van het darmkanaal. Wat ertegen te doen: ECE wordt symptomatisch behandeld. Dat betekent dat de diarree wordt behandeld en eventuele andere symptomen ook.

Daar ECE nog niet werd gekweekt op een kweekbodem (teneinde proeven te doen om een medicatie te vinden), bestaat er dus ook geen specifieke medicatie. Voor het ogenblik kon men het virus al wel isoleren en identificeren en gaat het om een coronavirus.

volgende pagina